P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.87
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.87
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่ทา

สถานที่ตั้ง

บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18 ° 31' 04N Long. 98° 56' 42" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

934 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

-

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

-  

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

107.4 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2548-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

-

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

4.729 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

4.729 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับศูนย์เสา

288.954 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

-

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

5.10 เมตร (1 ก.ย. 49)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.45 เมตร (1 เม.ย. 48)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

113.70 ลบ.ม./ วินาที (23 ต.ค. 51)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (31 มี.ค. 52)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

-

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

-
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) -  
     

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

-

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

-

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

-
 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME