P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.20
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.20
หมายเหตุ
ลำน้ำ
แม่น้ำปิง

สถานที่ตั้ง

สะพานข้ามแม่น้ำปิงไปบ้านดงม่วงฝ้าย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19° 22' 04" N Long. 98° 58' 21" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

1,355 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

87.4 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

270 ลบ.ม/วินาที (2546) 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

405.9 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2522-25554)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1,337.9 มม. (ปี พ.ศ.2495-2545)

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

385.588 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

386.694 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

379.900 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

384.033 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

4.86 เมตร (13 ก.ย. 48)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.08 เมตร (20 ก.พ. 51)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

681.40 ลบ.ม./ วินาที (13 ก.ย. 48)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (26 มี.ค. 48)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.8 เมตร/วินาที

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.03 เมตร/วินาที (2547)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)    
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

-

ประวัติการสำรวจ รอ.

17 กค. - ปัจจุบัน
ประวัติการสำรวจ ปน.
2522-1 เมษายน 2526 15 พ.ค.32-ปัจจุ

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME