P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.67
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.67
หมายเหตุ
ลำน้ำ
แม่น้ำปิง

สถานที่ตั้ง

บ้านแม่แต ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19° 01' 11" N Long. 98° 57' 43" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

5,289 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

155.7 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

900 ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ 6.30 เมตร 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

1205.1 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2539 - 2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

 

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

326.323 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

326.195 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

315.926 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

323.690 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด

6.28 เมตร (14 ส.ค. 48)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.52 เมตร (21 ก.พ. 53)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

891.32 ลบ.ม./ วินาที (14 ส.ค. 48)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.20 ลบ.ม./ วินาที (6 มี.ค. 54)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.35 เมตร/วินาที

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

 
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) ยังไม่มี 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องอัตโนมัติ
ประวัติเริ่มต้นการสำรวจ

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME