P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.65
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.65
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่แตง

สถานที่ตั้ง

บ้านม่วงป๊อก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19° 38' 12" N Long. 98° 38' 20" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

224 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

43.6 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

3.80 ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ - เมตร 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

131.1 ล้าน ลบ.ม. (2536 - 2550)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

 

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

745.469 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

745.455 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

740.406 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

744.530 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด

4.18 เมตร (28 ก.ย. 48)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.46 เมตร (7 พ.ค. 36)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

98.88 ลบ.ม./ วินาที (31 ส.ค. 38)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.06 ลบ.ม./ วินาที (31 มี.ค. 41)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

0.99 เมตร/วินาที

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

 
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) ยังไม่มี 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องอัตโนมัติ
ประวัติเริ่มต้นการสำรวจ

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME