P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.4A
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.4A
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่แตง

สถานที่ตั้ง

สะพานแม่แตง บ้านสันมหาพน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19° 07' 15" N Long. 98° 56' 51" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

1,902 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

150.8 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

167 ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ 4.00 ม.รสม. (2546) 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

479.6 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2498-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1,154.2 มม. (ปี พ.ศ.2495-2545)

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

339.844 ม.(ร.ท.ก.) / 5.84 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

339.853 ม.(ร.ท.ก.)/ 5.85 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับศูนย์เสา

334.000 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

339.946 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

5.82 เมตร (24 ส.ค. 16)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.20 เมตร (23 ก.พ 53)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

739.0 ลบ.ม./วินาที (24 ส.ค. 16)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (18 มี.ค. 46)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.00 เมตร/วินาที

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.24 เมตร/วินาที (2546)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2498) 2516, 2522, 2530, 2537-39, 2544-45,2548  
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

ไม่มี
 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม ปรีชา แย้มเยื้อน
Last updated

BACK
HOME