P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.14
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.14
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่แจ่ม

สถานที่ตั้ง

แก่งออบหลวง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 13' 49" N Long. 98° 33' 35" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

3,853 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

198.2 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

590 ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ 8.00 ม.  

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

1,105.5 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2496-2545)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

-

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

285.00 ม.(รทก.) / 9.20 ม.(รสม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

282.15 ม.(รทก.)/ 6.35 ม.(รสม.)

ระดับศูนย์เสา

275.800 ม.(รทก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

286.077 ม.(รทก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

7.98 เมตร (13 สค.2544)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.37 เมตร (12 เมย. 2500)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

1,030 ลบ.ม./ วินาที (21 สค. 2503)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.36 ลบ.ม./ วินาที (1 มิย. 2543)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.88 ( 2547)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.38 เมตร/วินาที (วัดจริง) (2547)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) 2544 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott 12112

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

-
 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม เจษฏา คงศรี
Last updated 15 ธันวาคม 2547ี

BACK
HOME