P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.21
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.21
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่ริม

สถานที่ตั้ง

บ้านริมใต้ ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 55' 45" N Long. 98° 56' 35" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

515 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

56.4 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

65 ลบ.ม/วินาที (ที่ระดับ 4.50 เมตร) 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

141.5 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2497 - 2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

 

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

325.150 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

325.147 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

319.700 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

323.816 ม.

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

4.75 เมตร (31 ก.ค. 49)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.35 เมตร (7 มี.ค. 34)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

96.0 ลบ.ม./ วินาที (22 ก.ย. 18)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (20 มี.ค. 33)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

0.70 เมตร/วินาที (2545)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)    
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

ประวัติการสำรวจ รอ.

 
ประวัติการสำรวจ ปน.
 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME