P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.82
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.82
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่วาง

สถานที่ตั้ง

บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 39' 07" N Long. 98° 41' 24" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

389 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

29.6 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

140 ลบ.ม/วินาที (2546) 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

206.0 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2546 - 2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1,322.1 มม. (ปี 2546 - 2554)

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

402.619 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

402.496 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

400.196 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

6.560 ม.(ร.ส.ม.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

5.44 เมตร (29 ก.ย. 50)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.50 เมตร (10 เม.ย. 47)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

285.00 ลบ.ม./ วินาที (29 ก.ย. 50)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.20 ลบ.ม./ วินาที (25 เม.ย. 50)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.2 เมตร/วินาที

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.28 เมตร/วินาที (2546)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)    
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องบันทึก Data logger
 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME