P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.24A

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.24A
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่กลาง

สถานที่ตั้ง

สะพานประชาอุทิศ บ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 25' 02" N Long. 98° 40' 29" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

460 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

41.8กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

154 ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ 4.00 ม.รสม. (2544) 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

160.2 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2516 - 2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

 

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

280.094 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

280.086 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

275.000 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

277.954 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

4.90 เมตร (20 ก.ย. 50)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.19 เมตร (5 เม.ย. 43)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

370.00 ลบ.ม./ วินาที (20 ก.ย. 50)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (27 มี.ค. 21)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

 

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

 
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)    
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

 
 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME