P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.56 A
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.56A
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่งัด

สถานที่ตั้ง

บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19° 17' 04" N Long. 99° 11' 23" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

539 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

50.9 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

250 ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ 7.40 ม. 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

182.4 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2542 - 2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

 

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

415.730 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

415.768 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

408.300 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

414.300 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

7.48 เมตร (13 ส.ค. 48)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.32 เมตร (24 เม.ย. 47)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

205.1 ลบ.ม./ วินาที (13 ก.ย. 48)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.02 ลบ.ม./ วินาที (11 พ.ค. 53)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

0.73 เมตร/วินาที

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

 
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)    
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่อง
 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME