P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.1 

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.1
หมายเหตุ
ลำน้ำ
แม่น้ำปิง

สถานที่ตั้ง

สะพานนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18 ° 47' 03" N Long. 99° 00' 30" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

6,355 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

189.6 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

440 ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ 3.70 เมตร

 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

1,804.5 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2464 - 2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1076.3 มม. (ปี พ.ศ.2514-2554)

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

307.707 ม.(ร.ท.ก.) / 7.20 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

307.662 ม.(รทก.)/ 7.16 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับศูนย์เสา

300.500 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

305.310 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

4.94 เมตร (29 ก.ย. 54)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.07 เมตร (20 พ.ค. 23)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

867.20 ลบ.ม./ วินาที (30 ก.ย. 48)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (20 พ.ค. 23)

ความเร็วสูงสุด - เมตร/วินาที

1.75 เมตร/วินาที

ความเร็วต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.03 เมตร/วินาที (2537)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2464) 2516, 2530, 2537, 2538,2544,2548(4ครั้ง) 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องอัตโนมัติ
ประวัติเริ่มต้นการสำรวจ(รอ - 19 ก.ค.2500),(ปน - 2460),(ตก-เมย.2536), (ฝน- ตค. 2514 - ปัจจุบัน)

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม ปรีชา แย้มเยื้อน
Last updated

BACK
HOME