P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.77

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.77
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่ทา

สถานที่ตั้ง

บ้านสบแม่สะป้วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 25' 57" N Long. 99° 05' 02" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

547 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

73.7 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

230 ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ 3.50 ม. 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

112.8 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2542-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

 

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

370.125 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

374.214 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

364.378 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

369.286 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

6.00 เมตร (1 ก.ย. 49)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.20 เมตร (24 เม.ย. 45)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

757.84 ลบ.ม./ วินาที (1 ก.ย. 49)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (24 เม.ย. 45)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.7 เมตร/วินาที (2543)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.43 เมตร/วินาที (2547)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)    
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott 12644

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME