P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.5
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.5
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่กวง

สถานที่ตั้ง

สะพานท่าสิงห์พิทักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18 ° 34' 32" N Long. 99° 00' 44" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

1,569 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

105.2 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

140 ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ 5.00 ม.  

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

677.6 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2494-2535,2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

956.1 มม. (ปี พ.ศ.2495-2545)

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

295.770 ม.(ร.ท.ก.) / 7.27 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

295.682 ม.(ร.ท.ก.)/ 7.18 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับศูนย์เสา

288.50 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

294.592 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.2500

6.62 เมตร (5 ก.ย. 2500)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.2535

0.34 เมตร (2 ก.ค. 2535)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

376.0 ลบ.ม./ วินาที (26 ส.ค. 16)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (1 เม.ย. 33)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

 

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

 
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2494) 2494-2500,2502-10,2512-18, 2520-21, 2524-25, 2528-30, 2535, 2537-38, 2544-47,2548-2550  
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

ไม่มี
 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม ปรีชา แย้มเยื้อน
Last updated

BACK
HOME