P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.73
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.73
หมายเหตุ
ลำน้ำ
แม่น้ำปิง

สถานที่ตั้ง

บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 17' 08" N Long. 98° 39' 09" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

14,814 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

286.1 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

1,324 ลบ.ม/วินาที  

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

3,993.4 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2541 - 2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

 

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

267.721 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

268.034 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

261.750 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

267.505 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

6.60 เมตร (22 ก.ย. 45)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-1.27 เมตร (13 พ.ค. 53)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

1,819 ลบ.ม./ วินาที ( 4 ต.ค 54)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.1 ลบ.ม./ วินาที (20 มี.ค. 50)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.29 เมตร/วินาที (2547)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.8 เมตร/วินาที (2547)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)    
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott

 

-
 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME