P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.69

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.69
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่กวง (สาขาของแม่น้ำปิง)

สถานที่ตั้ง

บ้านฮ่องกอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง ลำพูน

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 39' 06" N Long. 99° 04' 02" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

1442 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

- กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

376.25 ลบ.ม/วินาที (2538-2543) 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

- ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

-

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

6.492 ม.(รสม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

6.466 ม.(รสม.)

ระดับศูนย์เสา

0.000 ม.(รสม.)

ระดับหมุดหลักฐาน

5.590 ม.(รสม.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด

5.28 เมตร (20.02 น.14 สค.2544)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.32 เมตร (19 ธค. 2541)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

240 ลบ.ม./ วินาที (14 สค. 2544)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.05 ลบ.ม./ วินาที

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

- เมตร/วินาที

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

- เมตร/วินาที
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) ยังไม่มี 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องอัตโนมัติ
ประวัติเริ่มต้นการสำรวจ

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME