P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.76

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.76
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่ลี้

สถานที่ตั้ง

บ้านแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 08' 07" N Long. 98° 54' 12" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

1,541 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

151.1 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

430 ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ 7.00 ม. 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

270 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2543 - 2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1,128.9 มม. (ปี พ.ศ.2547 - 2554) เปิดสำรวจฝน มิ.ย. 2546

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

371.475 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

371.461 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

363.617 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

370.937 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

6.60 เมตร ( 10 พ.ค. 54)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.03 เมตร (27 เม.ย. 47)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

558.26 ลบ.ม./ วินาที (10 พ.ค 54)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (27 เม.ย. 47)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.0 เมตร/วินาที (2547)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.17 เมตร/วินาที (2547)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)    
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott 12644

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องอัตโนมัติ
 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME