P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.86
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.86
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่ออน

สถานที่ตั้ง

บ้านโฮ้ง ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18 ° 44' 18N Long. 99° 13' 18" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

97 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

21.6 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

-  

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

18.6 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2547-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

-

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

345.397 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

345.371 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

341.205 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

-

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

3.50 เมตร (11 ส.ค. 53)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.25 เมตร (2 พ.ค. 48)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

73.36 ลบ.ม./ วินาที (11 ส.ค. 53)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.03 ลบ.ม./ วินาที (29 มี.ค. 50)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

-

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

-
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) -  
     

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

-

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

-

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

-
 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME