P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.85
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.85
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่ลี้

สถานที่ตั้ง

บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี๊ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18 ° 21' 53N Long. 98° 46' 31" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

2052 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

14.4 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

-  

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

261.8 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2546-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

-

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

295.354 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

295.336 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

290.368 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

-

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

4.48 เมตร (4 ต.ค. 54)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.50 เมตร (30 มิ.ย. 50)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

428.12 ลบ.ม./ วินาที (22 ต.ค. 53)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (30 มิ.ย. 48)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

-

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

-
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) -  
     

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

-

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

-

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

-
 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME