P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.80
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.80
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่ลาย

สถานที่ตั้ง

่บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 54' 47" N Long. 99° 14' 17" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

129 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

28.6 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

   

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

56.8 ล้าน ลบ.ม. (2544 - 2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

461.898 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

461.903 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

455.096 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

4.37 เมตร (12 ส.ค. 44)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.40 เมตร (4 มี.ค. 51)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

109.80 ลบ.ม./วินาที (12 ส.ค. 44)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./วินาที (1 ม.ค. 53)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

 

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

 
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)    
     

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

 
 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME