P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.64

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.64
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่ตื่น

สถานที่ตั้ง

บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 17° 47' 02" N Long. 98° 22' 10" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

503 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

26.1 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

   

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

218.3 ล้าน ลบ.ม. (2533 - 2550)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

 

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

793.419 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

793.550 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

787.355 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

796.355 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด

4.60 เมตร (21 ต.ค. 33)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.20 เมตร (31 มี.ค. 47)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

292 ลบ.ม./ วินาที (31 ต.ค. 33)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.20 ลบ.ม./ วินาที (26 พ.ค. 34)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

 

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

 
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) ยังไม่มี 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องอัตโนมัติ
ประวัติเริ่มต้นการสำรวจ

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME