P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.21 P.24A P.56A P.65 P.67 P.69 P.71 P.73 P.75 P.76 P.77 P.79 P.82

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี P.14A
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

P.14A
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่แจ่ม

สถานที่ตั้ง

บ้านท่าข้าม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 12' 02" N Long. 98° 37' 01" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

3,909 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

207.2 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

***** ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ ****** ม.  

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

***** ล้าน ลบ.ม. (ปี 2496-2545)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

-

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

***** ม.(รทก.) / **** ม.(รสม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

***** ม.(รทก.)/ **** ม.(รสม.)

ระดับศูนย์เสา

261.863 ม.(รทก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

268.863 ม.(รทก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

**** เมตร (************)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

**** เมตร (************)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

**** ลบ.ม./ วินาที (************)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.36 ลบ.ม./ วินาที (************)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

************

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

***** เมตร/วินาที (วัดจริง) (****)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) ****  
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง **********

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

-
 

P.1 P.4A P.5 P.14 P.20 P.67 P.73 P.75 P.76 P.77 P.82
ผู้รวบรวม เจษฏา คงศรี
Last updated 15 ธันวาคม 2547ี

BACK
HOME