ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี W.22

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

W.22
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่จาง

สถานที่ตั้ง

บ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 08' 36" N Long. 99° 37' 10" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

1,549 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

120 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

390.00 ลบ.ม/วินาที

 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

261.3 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2544-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

   

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

221.155 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

221.216 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

215.161 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

221.226 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

5.46 เมตร (30 ต.ค. 44)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.4 เมตร (26 ธ.ค. 53)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

398.40 ลบ.ม./ วินาที (30 ต.ค. 44)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (10 เม.ย. 49)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.476 เมตร/วินาที (31 ต.ค. 2544)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.046 เมตร/วินาที (27 เม.ย. 2544)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)   
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำธรรมดา (เสาระดับ)

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott 14330

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

 

ผู้รวบรวม
Last updated

INDEX W.1C W.3A W.16A W.17 W.20 W.21 W.22
HOME