ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี W.20

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

W.20
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่ตุ๋ย

สถานที่ตั้ง

บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 18' 34" N Long. 99° 27' 40" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

941 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

67 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

335.71 ลบ.ม/วินาที

 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

169.3 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2536-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

   

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

238.059 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

240.947 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

230.420 ม.(รทก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

6.000 ม.(รสม.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

5.68 เมตร (1 ก.ย. 49)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.07 เมตร (28 ก.พ. 52)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

533.50 ลบ.ม./ วินาที (1 ก.ย. 49)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (21 ก.ย. 42)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

0.704 เมตร/วินาที (1 ก.ย. 2538)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.000 เมตร/วินาที (25 มี.ค. 2540)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)   
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำธรรมดา (เสาระดับ)

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott 14330

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

 

ผู้รวบรวม
Last updated

INDEX W.1C W.3A W.16A W.17 W.20 W.21 W.22
HOME