ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี W.3A

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

W.3A
หมายเหตุ
ลำน้ำ
แม่น้ำวัง

สถานที่ตั้ง

บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 17° 38' 23" N Long. 99° 14' 31" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

8,924 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

331 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

1,168.20 ลบ.ม/วินาที

 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

1,309.5 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2510-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1,058.4 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2495-2545) อ.เถิน จ.ลำปาง

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

169.079 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

169.012 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

161.000 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

167.074 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

5.88 เมตร (23 ก.ย. 45)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.60 เมตร (3 มี.ค. 53)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

1,399 ลบ.ม./ วินาที (27 ก.ค. 53)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (5 มี.ค. 53)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.804 เมตร/วินาที (22 ก.ย. 2545)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.057 เมตร/วินาที (31 เม.ย. 2541)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)   
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ A-ott 14779

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott 14330

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

คนอ่าน
 

ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME