ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี W.17

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

W.17
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่สอย

สถานที่ตั้ง

บ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 43' 13" N Long. 99° 34' 04" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

726 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

62 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

268.00 ลบ.ม/วินาที

 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

188.5 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2523 - 2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1,075.3 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2495-2545) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

296.240 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

296.454 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

292.000 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

296.000 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

4.00 เมตร (28 ก.ย. 48)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.74 เมตร (21 ต.ค. 45)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

698.00 ลบ.ม./ วินาที (28 ก.ย. 48)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (21 ต.ค. 45)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.066 เมตร/วินาที (7 ก.ย. 2529)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.062 เมตร/วินาที (1 เม.ย. 2545)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) 2529 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำธรรมดา(เสาระดับ)

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott 14330

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

คนอ่าน
 

ผู้รวบรวม
Last updated

INDEX W.1C W.3A W.16A W.17 W.20 W.21 W.22
HOME