ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี W.1C

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

W.1C
หมายเหตุ
ลำน้ำ
แม่น้ำวัง

สถานที่ตั้ง

สะพานเสตุวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 17' 51" N Long. 99° 30' 56" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

3,478 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

236.00 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

592.00 ลบ.ม/วินาที

 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

609.3 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2534-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1,050.1 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2495-2545) อ.เมือง จ.ลำปาง

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

234.588 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

234.607 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

229.300 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

234.435 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

6.55 เมตร (30 ก.ย. 48)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.90 เมตร (10 มี.ค. 49)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

912.00 ลบ.ม./ วินาที (30 ก.ย. 38)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.04 ลบ.ม./ วินาที (18 มี.ค. 35)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.381 เมตร/วินาที (14 ก.ย. 2537)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.000 เมตร/วินาที (25 มี.ค. 2540)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)   
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ Seba - 300

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott 14330

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

คนอ่าน
 

ผู้รวบรวม
Last updated ี

INDEX W.1C W.3A W.16A W.17 W.20 W.21 W.22
HOME