ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี W.10A

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

W.10A
หมายเหตุ
ลำน้ำ
แม่น้ำวัง

สถานที่ตั้ง

ท้ายเขื่อนกิ่วลม อ.แจ้ห่ม .ลำปาง  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 31' 16" N Long. 99° 37' 52" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

2798 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

xxxxx กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

   

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

508.4 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2506-2528,2546-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

-  

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

270.022 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

269.872 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

259.000 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

-

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

7.92 เมตร (30 ก.ย. 48)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.26 เมตร (21 พ.ย. 16)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

772.40 ลบ.ม./ วินาที (30 ก.ย. 48)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (5 มี.ค. 13)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

-

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

-
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) -  
     

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

-

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

-

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

-
 

ผู้รวบรวม
Last updated

INDEX W.1C W.3A W.16A W.17 W.20 W.21 W.22
HOME