ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี Sw.14

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

Sw.14
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำปางฮูง

สถานที่ตั้ง

บ้านน้ำกัด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19° 30' 19"N Long. 98° 04' 41"E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

30 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

8.6 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

- ลบ.ม/วินาที 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

- ล้าน ลบ.ม. (ปี 2530-2546)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1258.4 มม. (ปี พ.ศ.2495-2545)(อ.เมือง)

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

470.600(รทก.) / 4.93 ม.(รสม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

470.920 (รทก.) / 5.25 ม.(รสม.)

ระดับศูนย์เสา

465.670 ม.(รทก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

472.670 เมตร.

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

1.20 เมตร (3 กย. 2546)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.15 เมตร (6 พค. 2546)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

- ลบ.ม./ วินาที

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

- ลบ.ม./ วินาที

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

- เมตร/วินาที

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

- เมตร/วินาที
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2541) ยังไม่เคยเกิดน้ำล้นตลิ่ง 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

 
 

ผู้รวบรวม ยงยุทธ ปั้นสุวรรณ
13 ธันวาคม 2547ี
BACK
HOME