ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี Sw.13

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

Sw.13
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่ของ

สถานที่ตั้ง

บ้านห้วยส้าน ต.ห้วยผา อ.ปางมะผ้า

จ. แม่ฮ่องสอน

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19° 32' 09" N Long. 98° 06' 59" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

418 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

51.1 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

- ลบ.ม/วินาที 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

- ล้าน ลบ.ม. (ปี 24xx-2547)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1304.7 มม. (ปี พ.ศ.2529-2545)

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

343.635 ม.(รทก.) / 5.65 ม.(รสม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

343.595 ม.(รทก.)/ 5.61 ม.(รสม.)

ระดับศูนย์เสา

337.985 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

340.985 เมตร. (ร.ท.ก)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

3.60 เมตร (17/ก.ย./42)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.36เมตร (18/พ.ค./45)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

- ลบ.ม./ วินาที

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

- ลบ.ม./ วินาที

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

- เมตร/วินาที

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

- เมตร/วินาที
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2541) ยังไม่เคยเกิดน้ำล้นตลิ่ง 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

 
 


ผู้รวบรวม
วันที่ เดือน ปี
BACK
HOME