ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี N.75

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

N.75
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำว้า

สถานที่ตั้ง

สะพานท่าลี่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18 ° 33' 00N Long. 100° 48' 41" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

2170.52 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

-

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

-  

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

2,933.7 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2549-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

-

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

13.714 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

13.670 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับศูนย์เสา

182.805 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

-

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

12.21 เมตร (27 มิ.ย. 54)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

1.22 เมตร (15 เม.ย. 53)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

2,166.88 ลบ.ม./ วินาที (27 มิ.ย. 54)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

4.45 ลบ.ม./ วินาที (27 มี.ค. 52)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

-

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

-
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) -  
     

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

-

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

-

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

-
 

ผู้รวบรวม
วันที่
BACK
HOME