ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี N.65

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

N.65
หมายเหตุ
ลำน้ำ
สาขาห้วยน้ำยาว

สถานที่ตั้ง

บ้านปางสา ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19 ° 13' 47 N Long. 100° 45' 26" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

621 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

60.2 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

471.02 ลบ.ม/วินาที 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

497.5 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2539-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1,395.7 มม. (ปี พ.ศ.2511-2547)

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

7.813 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

7.808 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับศูนย์เสา

0.000ม.(ร.ส.ม.)

ระดับหมุดหลักฐาน

8.505 เมตร.

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

9.73 เมตร (18 ก.ค. 39)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.60 เมตร (4 มิ.ย 53)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

1,486.0 ลบ.ม./ วินาที (18 ก.ค. 39)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.41 ลบ.ม./ วินาที (4 มิย. 53)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.590 เมตร/วินาที (19 ก.ค.2539)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.330 เมตร/วินาที (วัดจริง- 27 มี.ค.2539)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) 2539 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(อ่านที่เสา)

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott 14326

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องอัตโนมัติ -
 

ผู้รวบรวม
วันที่
BACK
HOME