ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี N.63

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

N.63
หมายเหตุ
ลำน้ำ
สาขาน้ำแหง

สถานที่ตั้ง

บ้านหัวเมือง ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 21' 48 N Long. 100° 43' 41" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

788 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

54.6 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

230.98 ลบ.ม/วินาที 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

127.27 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2531-2546)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

960.0 มม. (ปี พ.ศ.2464-2547)

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

250.038(รทก.) / 8.122 ม.(รสม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

249.505 (รทก.) / 7.589 ม.(รสม.)

ระดับศูนย์เสา

241.916 ม.(รทก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

249.236 เมตร

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

6.68 เมตร (12 ส.ค.2544)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.46 เมตร (1 มิ.ย. 2535)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

206.276 ลบ.ม./ วินาที (12 ส.ค.2544)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.035 ลบ.ม./ วินาที (1 มิ.ย. 2535)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

0.981 เมตร/วินาที (12 ส.ค.2544)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.146 เมตร/วินาที (วัดจริง- 1 มิ.ย. 2535)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) 2537,2539,2544 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(อ่านที่เสา)

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott 14326

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องอัตโนมัติ -
 

ผู้รวบรวม
วันที่
BACK
HOME