ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี N.49

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

N.49
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำยาว

สถานที่ตั้ง

บ้านน้ำยาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 59' 13"N Long. 100° 56' 20" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

153 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

39.3 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

677.94 ลบ.ม/วินาที 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

308.9 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2522-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1,251.2 มม. (ปี พ.ศ.2464-2547)

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

273.200 ม. (ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

275.262 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

263.983 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

270.035 เมตร.ก.นิติการ

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

5.56 เมตร (26 มิ.ย 54)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.78 เมตร (19 มี.ค. 22)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

783.24 ลบ.ม./ วินาที (26 มิ.ย 54)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (2 พ.ค. 26)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.293 เมตร/วินาที (15 ก.ย. 2545)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.116 เมตร/วินาที (วัดจริง- 1 มิ.ย. 2535)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) ไม่เคยเกิดน้ำล้นตลิ่ง 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(อ่านที่เสา)

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott No.14326

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องอัตโนมัติ -
 

ผู้รวบรวม
วันที่
BACK
HOME