ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี N.42

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

N.42
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำว้า

สถานที่ตั้ง

บ้านหาดข้าวสาร ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 18° 34' 08 N Long. 100° 52' 28" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

2,107 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

159.9 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

1,824 ลบ.ม/วินาที 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

1,844.31 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2520-2546)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1,251.8 มม. (ปี พ.ศ.2520-2547)

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

206.556(รทก.) / 13.303 ม.(รสม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

205.468 (รทก.) / 12.215 ม.(รสม.)

ระดับศูนย์เสา

193.253 ม.(รทก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

205.145 เมตร.

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

7.61 เมตร (6 ส.ค. 2538)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.82 เมตร (9 พ.ค.2528)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

933.555 ลบ.ม./ วินาที (6 ส.ค. 2538)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

5.00 ลบ.ม./ วินาที (9 พ.ค.2528)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.722 เมตร/วินาที (6 ส.ค. 2538)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.132 เมตร/วินาที (วัดจริง- 9 พ.ค.2528)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) 2537-38( ไม่สำรวจน้ำ 2546-ปัจจุบัน ) 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(อ่านที่เสา)

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องอัตโนมัติ SIAP 241927
 

ผู้รวบรวม
วันที่
BACK
HOME