ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี Kh.89

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

Kh.89
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่จัน

สถานที่ตั้ง

บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 20° 09' 25" N Long. 99° 51' 45" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

255 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

21.3 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

220.00 ลบ.ม/วินาที 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

123 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2536-2553)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

  

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

411.605ม. (ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

411.6055ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

406.385 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

414.645 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

2.86 เมตร (6 ส.ค. 53)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

.-0.26 เมตร (18 พ.ค. 48)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

109.98 ลบ.ม./ วินาที (6 ส.ค. 53)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (29 มี.ค. 41)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.448 เมตร/วินาที (1 ก.ย. 2537)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.069 เมตร/วินาที (14 มี.ค. 2544)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2536) ยังไม่เคยเกิดน้ำล้นตลิ่ง 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

 

ผู้รวบรวม นายปรีชา แย้มเยื้อน
Last updated
17/7/56
BACK
HOME