ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี Kh.72

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

Kh.72
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่คำ

สถานที่ตั้ง

บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 20° 13' 31" N Long. 99° 51' 38" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

644 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

74.2 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

250 ลบ.ม/วินาที 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

369.9 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2536-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

  

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

399.660 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

399.420 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

393.400 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

399.176 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

5.78 เมตร (27 ก.ย. 49)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.48 เมตร (10 เม.ย. 50)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

264.46 ลบ.ม./ วินาที (27 ก.ย. 49)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.32 ลบ.ม./ วินาที (13 มี.ค. 47)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

 

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

 
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2536) ยังไม่เคยเกิดน้ำล้นตลิ่ง 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

 

ผู้รวบรวม นายปรีชา แย้มเยื้อน
Last updated
17/7/56
BACK
HOME