ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี I.9

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

I.9
หมายเหตุ
ลำน้ำ
ห้วยแม่ถะไหล

สถานที่ตั้ง

บ้านธาตุขิงแกง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19 ° 17' 35" N Long. 100° 11' 38" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

6,155 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

58 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

xxxxx ลบ.ม/วินาที  

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

 

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

   

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

 

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

 

ระดับศูนย์เสา

 

ระดับหมุดหลักฐาน

 

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

 

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

 

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

 

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

 

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

 

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

 
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)    
     

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

 
 

ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME