ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี I.6

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

I.6
หมายเหตุ
ลำน้ำ
แม่น้ำแวน

สถานที่ตั้ง

บ้านแวน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ. พะเยา

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19° 29' 24" N Long. 100° 16' 35" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

146 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

27.3 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

145 ลบ.ม/วินาที 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

52.4 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2540-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

 

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

8.785 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

8.795 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับศูนย์เสา

390.045 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

8.122 เมตร.(ว.วุฒิ)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.27 เมตร (4 ธ.ค. 53)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.03 เมตร (7 เม.ย. 52)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

190.00 ลบ.ม./ วินาที (8 ส.ค.49)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.01 ลบ.ม./ วินาท ี(7 เม.ย. 52)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

0.709 (27พ.ค.45)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.047 เมตร/วินาที (วัดจริง) (2เม.ย.43)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)   
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

 
 

ผู้รวบรวม นายปรีชา แย้มเยื้อน
Last updated
17/7/56
BACK
HOME