ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี I.17

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

I.17
หมายเหตุ
ลำน้ำ
แม่น้ำอิง

สถานที่ตั้ง

บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง

จ. พะเยา

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19° 10' 10"N Long. 99° 56' 13"E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

1,167 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

37 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

90.00 ลบ.ม/วินาที 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

263.2 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2546-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

 

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

4.291 ม.(ร.สม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

4.308 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับศูนย์เสา

386.266 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

BM.ชั่วคราว 3.000 เมตร.ก.นิติการ

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.75 เมตร (10 มี.ค. 49)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.75 เมตร (10 มี.ค. 49)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

77.20 ลบ.ม./ วินาที (3 ต.ค. 48)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (10 มี.ค. 49)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

 

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.00 เมตร/วินาที (วัดจริง) (10 มี.ค. 49)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)   
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

 
 

ผู้รวบรวม นายปรีชา แย้มเยื้อน
Last updated
17/7/56
BACK
HOME