ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี I.14

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

I.14
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่อิง

สถานที่ตั้ง

บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19 ° 49' 56" N Long. 100° 12' 15" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

6,155 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

226 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

323 ลบ.ม/วินาที 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

2,444.8 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2536-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1,408.3 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2541-2546)  

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

362.027 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

362.044 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

351.430 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

361.805 ม.(ร.ท.ก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

8.97 เมตร (31 ส.ค. 37)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.30 เมตร (1 เม.ย. 47)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

833.20 ลบ.ม./ วินาที (31 ส.ค. 37)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.32 ลบ.ม./ วินาที (12 ก.พ. 52)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

0.973 เมตร/วินาที (31 ส.ค. 2537)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.050 เมตร/วินาที (12 ส.ค. 2540)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)    
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott 12644

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องอัตโนมัติ
 

ผู้รวบรวม นายปรีชา แย้มเยื้อน
Last updated
17/7/56
BACK
HOME