ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี G.8

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

G.8
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่ลาว

สถานที่ตั้ง

บ้านต้นยาง ต.บัวสลี่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19 ° 47' 32" N Long. 99° 45' 12" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

2,934 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

169.5 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

210.40 ลบ.ม/วินาที 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

840.9 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2537-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

1,810.4 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2542-2545) บ้านสันทรายหลวง อ.เมือง ชร.

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

410.530 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

410.520 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับศูนย์เสา

405.100 ม.(รทก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

410.832 ม.(รทก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

4.92 เมตร (11 ก.ย. 46)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.27 เมตร (23 ก.พ. 53)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

451.00 ลบ.ม./ วินาที (30 ก.ย. 40)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.00 ลบ.ม./ วินาที (12 ก.ค. 40)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

1.507 เมตร/วินาที (29 ก.ย. 2540)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.100 เมตร/วินาที (6 มี.ค. 2546)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) 2537-40, 2544-47 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott 12644

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องอัตโนมัติ
 

ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME