ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี G.11

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

G.11
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่ลาว

สถานที่ตั้ง

บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19 ° 37' 15" N Long. 99° 28' 48" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

1918 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

108.5 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

-  

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

604.8 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2548-2555)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

-  

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

5.991 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

6.059 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับศูนย์เสา

462.835 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

-

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

4.39 เมตร (13 ส.ค. 48)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

-0.08 เมตร (13 ก.ค. 53)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

302.55 ลบ.ม./ วินาที (13 ส.ค. 48)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

0.07 ลบ.ม./ วินาที (13 ก.ค. 53)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

-

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

-
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) -  
     

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

-

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

-

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

-
 

ผู้รวบรวม นายปรีชา แย้มเยื้อน
Last updated
17/7/56
BACK
HOME