ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี G.10

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

G.10
หมายเหตุ
ลำน้ำ
น้ำแม่ลาว

สถานที่ตั้ง

บ้านต้นยาง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 19 ° 42' 41" N Long. 99° 37' 26" E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

2,614 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

137.4 กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

240 ลบ.ม/วินาที 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

961.2 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2546 - 52)

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

  

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

5.542 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

5.494 ม.(ร.ส.ม.)

ระดับศูนย์เสา

433.473 ม.(ร.ท.ก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

5.000 ม.(รสม.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.

4.76 เมตร (11 ก.ย. 46)

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

0.10 เมตร (2 พ.ค. 48)

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

320.74 ลบ.ม./ วินาที (11 ก.ย. 46)

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

3.00 ลบ.ม./ วินาที (2 พ.ค. 48)

ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที

0.882 เมตร/วินาที (17 ก.ย.2546)

ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที

0.313 เมตร/วินาที (17 มี.ค.2547)
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2546) 2546 
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott 12644

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

 

ผู้รวบรวม
Last updated

BACK
HOME