ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี สะพานนวรัฐ  แม่น้ำปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ ถึง
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 445 (ลบ.ม/วิ)
19 มกราคม 2022 01.00 น. 1.54 13.08
19 มกราคม 2022 02.00 น. 1.53 12.51
19 มกราคม 2022 03.00 น. 1.52 11.94
19 มกราคม 2022 04.00 น. 1.52 11.94
19 มกราคม 2022 05.00 น. 1.53 12.51
19 มกราคม 2022 06.00 น. 1.53 12.51
19 มกราคม 2022 07.00 น. 1.53 12.51
19 มกราคม 2022 08.00 น. 1.41 7.20
19 มกราคม 2022 09.00 น. 1.34 4.82
19 มกราคม 2022 10.00 น. 1.28 3.16
19 มกราคม 2022 11.00 น. 1.32 4.16
19 มกราคม 2022 12.00 น. 1.34 4.82
19 มกราคม 2022 13.00 น. 1.37 5.81
19 มกราคม 2022 14.00 น. 1.41 7.20
19 มกราคม 2022 15.00 น. 1.43 8.00
19 มกราคม 2022 16.00 น. 1.47 9.60