ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา ��������������������������� เวลา
วันที่ 17 มกราคม 2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 NEW วันที่19 มกราคม 2565
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่
ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.99 5.60 0.59 0.36 0.99 5.60 0.77 1.05 0.92 4.46 0.71 0.75 1:00
2:00 0.99 5.60 0.61 0.43 0.98 5.40 0.76 1.00 0.92 4.28 0.71 0.75 2:00
3:00 0.99 5.60 0.63 0.49 0.98 5.40 0.76 1.00 0.91 4.10 0.71 0.75 3:00
4:00 0.98 5.40 0.64 0.52 0.98 5.40 0.75 0.95 0.91 4.10 0.70 0.70 4:00
5:00 0.98 5.40 0.65 0.55 0.97 5.20 0.74 0.90 0.91 4.10 0.70 0.70 5:00
6:00 0.98 5.40 0.68 0.64 0.97 5.20 0.73 0.85 0.91 4.10 0.70 0.70 6:00
7:00 0.99 5.60 0.70 0.70 0.97 5.20 0.72 0.80 0.91 4.10 0.70 0.70 7:00
8:00 1.00 5.80 0.72 0.80 0.96 5.00 0.71 0.75 0.90 3.92 0.70 0.70 8:00
9:00 1.01 6.00 0.72 0.80 0.95 4.82 0.71 0.75 0.90 3.92 0.70 0.70 9:00
10:00 1.01 6.00 0.73 0.85 0.95 4.82 0.70 0.70 0.90 3.92 0.69 0.67 10:00
11:00 1.01 6.00 0.73 0.85 0.95 4.82 0.69 0.67 0.90 3.92 0.69 0.67 11:00
12:00 1.01 6.00 0.72 0.80 0.94 4.64 0.68 0.64 0.90 3.92 0.69 0.67 12:00
13:00 1.02 6.20 0.72 0.80 0.95 4.82 0.68 0.64 0.91 4.10 0.68 0.64 13:00
14:00 1.01 6.00 0.72 0.80 0.95 4.82 0.67 0.61 0.91 4.10 0.66 0.58 14:00
15:00 1.01 6.00 0.76 1.00 0.94 4.64 0.68 0.64 0.90 3.92 0.63 0.49 15:00
16:00 1.01 6.00 0.79 1.15 0.94 4.64 0.68 0.64 0.94 4.64 0.62 0.46 16:00
17:00 1.02 6.20 0.80 1.20 0.95 4.82 0.68 0.64 17:00
18:00 1.02 6.20 0.79 1.15 0.94 4.64 0.69 0.67 18:00
19:00 1.02 6.20 0.78 1.10 0.94 4.64 0.70 0.70 19:00
20:00 1.01 6.00 0.78 1.10 0.94 4.64 0.71 0.75 20:00
21:00 1.01 6.00 0.78 1.10 0.93 4.46 0.71 0.75 21:00
22:00 1.00 5.80 0.78 1.10 0.94 4.64 0.71 0.75 22:00
23:00 0.99 5.60 0.77 1.05 0.93 4.46 0.71 0.75 23:00
24:00 0.99 5.60 0.77 1.05 0.93 4.46 0.71 0.75 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)