ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา ��������������������������� เวลา
วันที่ 17 มกราคม 2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 NEW วันที่19 มกราคม 2565
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.27 3.46 1.17 8.50 0.30 4.00 1.15 8.00 0.30 4.00 1.19 9.00 1:00
2:00 0.27 3.46 1.17 8.50 0.29 3.82 1.17 8.50 0.30 4.00 1.21 9.50 2:00
3:00 0.27 3.46 1.18 8.75 0.29 3.82 1.18 8.75 0.31 4.20 1.23 10.10 3:00
4:00 0.28 3.64 1.18 8.75 0.29 3.82 1.21 9.50 0.31 4.20 1.24 10.40 4:00
5:00 0.28 3.64 1.19 9.00 0.29 3.82 1.24 10.40 0.32 4.40 1.25 10.70 5:00
6:00 0.28 3.64 1.20 9.25 0.29 3.82 1.26 11.00 0.33 4.60 1.27 11.30 6:00
7:00 0.28 3.64 1.21 9.50 0.29 3.82 1.22 9.80 0.33 4.60 1.27 11.30 7:00
8:00 0.28 3.64 1.17 8.50 0.29 3.82 1.20 9.25 0.33 4.60 1.18 8.75 8:00
9:00 0.28 3.64 1.16 8.25 0.29 3.82 1.18 8.75 0.34 4.80 1.12 7.25 9:00
10:00 0.29 3.82 1.14 7.75 0.29 3.82 1.16 8.25 0.35 5.00 1.07 6.12 10:00
11:00 0.30 4.00 1.11 7.00 0.29 3.82 1.13 7.50 0.35 5.00 1.02 5.02 11:00
12:00 0.32 4.40 1.11 7.00 0.30 4.00 1.11 7.00 0.35 5.00 1.08 6.34 12:00
13:00 0.34 4.80 1.10 6.78 0.29 3.82 1.10 6.78 0.35 5.00 1.10 6.78 13:00
14:00 0.34 4.80 1.07 6.12 0.29 3.82 1.09 6.56 0.35 5.00 1.13 7.50 14:00
15:00 0.34 4.80 1.07 6.12 0.29 3.82 1.08 6.34 0.35 5.00 1.16 8.25 15:00
16:00 0.35 5.00 1.06 5.90 0.28 3.64 1.07 6.12 0.35 5.00 1.19 9.00 16:00
17:00 0.36 5.20 1.06 5.90 0.29 3.82 1.08 6.34 17:00
18:00 0.36 5.20 1.07 6.12 0.29 3.82 1.11 7.00 18:00
19:00 0.35 5.00 1.08 6.34 0.29 3.82 1.12 7.25 19:00
20:00 0.34 4.80 1.09 6.56 0.29 3.82 1.14 7.75 20:00
21:00 0.34 4.80 1.11 7.00 0.29 3.82 1.15 8.00 21:00
22:00 0.33 4.60 1.12 7.25 0.29 3.82 1.16 8.25 22:00
23:00 0.32 4.40 1.13 7.50 0.29 3.82 1.17 8.50 23:00
24:00 0.31 4.20 1.14 7.75 0.29 3.82 1.18 8.75 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)