ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา ��������������������������� เวลา
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 วันที่ 26 มิถุนายน 2565 NEW วันที่27 มิถุนายน 2565
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.30 4.00 0.97 1.92 0.29 3.82 1.09 3.24 1:00
2:00 0.30 4.00 0.98 1.99 0.29 3.82 1.09 3.24 2:00
3:00 0.30 4.00 0.99 2.06 0.29 3.82 1.09 3.24 3:00
4:00 0.30 4.00 1.00 2.13 0.29 3.82 1.13 3.86 4:00
5:00 0.30 4.00 1.01 2.20 0.29 3.82 1.18 4.76 5:00
6:00 0.30 4.00 1.02 2.33 0.29 3.82 1.19 4.94 6:00
7:00 0.30 4.00 1.03 2.46 0.29 3.82 1.20 5.12 7:00
8:00 0.30 4.00 1.03 2.46 0.30 4.00 1.21 5.30 8:00
9:00 0.30 4.00 1.03 2.46 0.31 4.20 1.21 5.30 9:00
10:00 0.29 3.82 1.03 2.46 0.32 4.40 1.22 5.49 10:00
11:00 0.29 3.82 1.04 2.59 0.32 4.40 1.18 4.76 11:00
12:00 0.29 3.82 1.05 2.72 0.39 5.80 1.13 3.86 12:00
13:00 0.29 3.82 1.06 2.85 13:00
14:00 0.29 3.82 1.07 2.98 14:00
15:00 0.29 3.82 1.07 2.98 15:00
16:00 0.29 3.82 1.07 2.98 16:00
17:00 0.29 3.82 1.08 3.11 17:00
18:00 0.29 3.82 1.08 3.11 18:00
19:00 0.29 3.82 1.08 3.11 19:00
20:00 0.28 3.64 1.08 3.11 20:00
21:00 0.28 3.64 1.08 3.11 21:00
22:00 0.29 3.82 1.09 3.24 22:00
23:00 0.29 3.82 1.09 3.24 23:00
24:00 0.29 3.82 1.09 3.24 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)