ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา ��������������������������� เวลา
วันที่ 17 มกราคม 2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 NEW วันที่19 มกราคม 2565
P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่
ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 166.35 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 123.20 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 166.35 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 123.20 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 166.35 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 123.20 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.12 3.67 0.47 2.44 1.18 4.41 0.45 2.20 1.23 5.02 0.45 2.20 1:00
2:00 1.12 3.67 0.47 2.36 1.18 4.41 0.45 2.20 1.24 5.14 0.45 2.20 2:00
3:00 1.12 3.67 0.46 2.28 1.19 4.53 0.45 2.20 1.24 5.14 0.45 2.20 3:00
4:00 1.13 3.80 0.46 2.28 1.19 4.53 0.45 2.20 1.25 5.26 0.45 2.20 4:00
5:00 1.13 3.80 0.46 2.28 1.20 4.65 0.45 2.20 1.25 5.26 0.46 2.28 5:00
6:00 1.13 3.80 0.45 2.20 1.21 4.78 0.45 2.20 1.26 5.39 0.47 2.36 6:00
7:00 1.13 3.80 0.45 2.20 1.21 4.78 0.45 2.20 1.26 5.39 0.48 2.44 7:00
8:00 1.13 3.80 0.45 2.20 1.20 4.65 0.45 2.20 1.26 5.39 0.49 2.52 8:00
9:00 1.13 3.80 0.45 2.20 1.20 4.65 0.45 2.20 1.26 5.39 0.49 2.52 9:00
10:00 1.13 3.80 0.45 2.20 1.20 4.65 0.45 2.20 1.26 5.39 0.54 2.96 10:00
11:00 1.13 3.80 0.45 2.20 1.20 4.65 0.45 2.20 1.26 5.39 0.58 3.32 11:00
12:00 1.13 3.80 0.45 2.20 1.20 4.65 0.45 2.20 1.26 5.39 0.60 3.50 12:00
13:00 1.13 3.80 0.45 2.20 1.20 4.65 0.46 2.28 1.26 5.39 0.61 3.62 13:00
14:00 1.13 3.80 0.45 2.20 1.19 4.53 0.46 2.28 1.26 5.39 0.60 3.50 14:00
15:00 1.13 3.80 0.45 2.20 1.19 4.53 0.46 2.28 1.26 5.39 0.60 3.50 15:00
16:00 1.14 3.92 0.45 2.20 1.19 4.53 0.46 2.28 0.59 3.41 16:00
17:00 1.14 3.92 0.45 2.20 1.20 4.65 0.47 2.36 17:00
18:00 1.14 3.92 0.45 2.20 1.20 4.65 0.47 2.36 18:00
19:00 1.15 4.04 0.45 2.20 1.20 4.65 0.47 2.36 19:00
20:00 1.15 4.04 0.45 2.20 1.21 4.78 0.47 2.36 20:00
21:00 1.16 4.16 0.45 2.20 1.21 4.78 0.46 2.28 21:00
22:00 1.16 4.16 0.45 2.20 1.22 4.90 0.45 2.20 22:00
23:00 1.17 4.29 0.45 2.20 1.22 4.90 0.45 2.20 23:00
24:00 1.17 4.29 0.45 2.20 1.23 5.02 0.45 2.20 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)