ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา ��������������������������� เวลา
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 วันที่ 26 มิถุนายน 2565 NEW วันที่27 มิถุนายน 2565
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.08 2.84 0.07 2.66 1:00
2:00 0.08 2.84 0.07 2.66 2:00
3:00 0.08 2.84 0.07 2.66 3:00
4:00 0.08 2.84 0.07 2.66 4:00
5:00 0.08 2.84 0.07 2.66 5:00
6:00 0.08 2.84 0.07 2.66 6:00
7:00 0.08 2.84 0.07 2.66 7:00
8:00 0.08 2.84 0.07 2.66 8:00
9:00 0.08 2.84 0.07 2.66 9:00
10:00 0.08 2.84 0.06 2.48 10:00
11:00 0.08 2.84 0.06 2.48 11:00
12:00 0.08 2.84 0.06 2.48 12:00
13:00 0.08 2.84 13:00
14:00 0.08 2.84 14:00
15:00 0.08 2.84 15:00
16:00 0.08 2.84 16:00
17:00 0.08 2.84 17:00
18:00 0.07 2.66 18:00
19:00 0.07 2.66 19:00
20:00 0.07 2.66 20:00
21:00 0.07 2.66 21:00
22:00 0.07 2.66 22:00
23:00 0.07 2.66 23:00
24:00 0.07 2.66 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)