ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา ��������������������������� เวลา
วันที่ 17 มกราคม 2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 NEW วันที่19 มกราคม 2565
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.05 0.90 0.06 0.98 0.03 0.74 1:00
2:00 0.05 0.90 0.06 0.98 0.03 0.74 2:00
3:00 0.05 0.90 0.06 0.98 0.03 0.74 3:00
4:00 0.05 0.90 0.06 0.98 0.03 0.74 4:00
5:00 0.05 0.90 0.06 0.98 0.03 0.74 5:00
6:00 0.05 0.90 0.06 0.98 0.03 0.74 6:00
7:00 0.06 0.98 0.05 0.90 0.03 0.74 7:00
8:00 0.06 0.98 0.05 0.90 0.03 0.74 8:00
9:00 0.06 0.98 0.05 0.90 0.03 0.74 9:00
10:00 0.06 0.98 0.05 0.90 0.03 0.74 10:00
11:00 0.06 0.98 0.05 0.90 0.03 0.74 11:00
12:00 0.06 0.98 0.05 0.90 0.03 0.74 12:00
13:00 0.05 0.90 0.04 0.82 0.03 0.74 13:00
14:00 0.05 0.90 0.04 0.82 0.03 0.74 14:00
15:00 0.05 0.90 0.04 0.82 0.03 0.74 15:00
16:00 0.05 0.90 0.04 0.82 0.03 0.74 16:00
17:00 0.05 0.90 0.03 0.74 17:00
18:00 0.05 0.90 0.03 0.74 18:00
19:00 0.05 0.90 0.03 0.74 19:00
20:00 0.06 0.98 0.03 0.74 20:00
21:00 0.06 0.98 0.03 0.74 21:00
22:00 0.06 0.98 0.03 0.74 22:00
23:00 0.06 0.98 0.03 0.74 23:00
24:00 0.06 0.98 0.03 0.74 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)