ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 NEW วันที่6 พฤษภาคม 2564
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -1.14 3.60 1.45 13.75 -1.18 3.20 1.42 12.45 -1.21 2.90 1.49 14.40 1:00
2:00 -1.15 3.50 1.45 13.75 -1.17 3.30 1.42 11.80 -1.21 2.90 1.52 17.76 2:00
3:00 -1.15 3.50 1.45 13.75 -1.17 3.30 1.41 11.15 -1.21 2.90 1.55 18.90 3:00
4:00 -1.16 3.40 1.45 13.75 -1.17 3.30 1.41 11.15 -1.22 2.80 1.56 19.28 4:00
5:00 -1.16 3.40 1.45 13.75 -1.17 3.30 1.41 11.15 -1.22 2.80 1.58 20.04 5:00
6:00 -1.17 3.30 1.45 13.75 -1.17 3.30 1.41 11.15 -1.22 2.80 1.60 20.80 6:00
7:00 -1.17 3.30 1.45 13.75 -1.17 3.30 1.42 11.80 -1.22 2.80 1.56 19.28 7:00
8:00 -1.17 3.30 1.45 13.75 -1.17 3.30 1.43 12.45 -1.23 2.70 1.53 18.14 8:00
9:00 -1.17 3.30 1.45 13.75 -1.17 3.30 1.44 13.10 -1.23 2.70 1.52 17.76 9:00
10:00 -1.17 3.30 1.45 13.75 -1.18 3.20 1.47 15.05 -1.22 2.80 1.51 17.38 10:00
11:00 -1.18 3.20 1.45 13.75 -1.18 3.20 1.51 17.38 -1.21 2.90 1.52 17.76 11:00
12:00 -1.18 3.20 1.45 13.75 -1.18 3.20 1.53 18.14 -1.20 3.00 1.53 18.14 12:00
13:00 -1.18 3.20 1.45 13.75 -1.18 3.20 1.54 18.52 -1.20 3.00 1.53 18.14 13:00
14:00 -1.18 3.20 1.44 13.10 -1.18 3.20 1.56 19.28 -1.19 3.10 1.53 18.14 14:00
15:00 -1.18 3.20 1.44 13.10 -1.19 3.10 1.57 19.66 -1.19 3.10 1.53 18.14 15:00
16:00 -1.19 3.10 1.44 13.10 -1.19 3.10 1.59 20.42 -1.19 3.10 1.54 18.52 16:00
17:00 -1.19 3.10 1.44 13.10 -1.19 3.10 1.56 19.28 17:00
18:00 -1.19 3.10 1.44 13.10 -1.19 3.10 1.52 17.76 18:00
19:00 -1.19 3.10 1.44 13.10 -1.20 3.00 1.49 16.35 19:00
20:00 -1.19 3.10 1.43 12.45 -1.20 3.00 1.46 14.40 20:00
21:00 -1.18 3.20 1.43 12.45 -1.20 3.00 1.42 11.80 21:00
22:00 -1.18 3.20 1.43 12.45 -1.20 3.00 1.44 13.10 22:00
23:00 -1.18 3.20 1.43 12.45 -1.21 2.90 1.44 13.10 23:00
24:00 -1.18 4.46 1.43 12.45 -1.21 2.90 1.46 14.40 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)