ค้นหาข้อมูลน้ำฝนรายวัน

ค้นหาข้อมูลน้ำฝนรายวัน

สถานี สชป.1  ต.ทุ่งโฮเต็ล   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ ถึง
PDF Excal กลับ
วันที่ ปริมาณน้ำฝน (มม.)
26 กรกฎาคม 2021 0.0